CV Kế Toán Bàu Bàng Bình Dương 86 - 越南求職徵才服務 việc làm tiếng Trung - 越南工作/求职/職缺,馬上猎聘/招聘人才

Post Top Ad

thenewjobtimes@gmail.com

2022年7月17日星期日

CV Kế Toán Bàu Bàng Bình Dương 86

   Newjobtimes.com

Website tuyển dụng cho phép công khai thông tin liên hệ từ Nhà tuyển dụng kèm theo liên kết khác. Uy tín, chia sẻ và hết mình vì cộng đồng.
               ULUM VITAE

I. /THÔNG TIN CÁ NHÂN / PERSONAL INFORMATION

Họ và tên: TẠ THỊ HƯƠNG GIANG

Name      :

Phone number: 0973681156

Email:

giangta86@gmail.com

Ngày sinh: 21/10/1986

Date of Birth:

Nơi sinh: Nghệ An

Place of birth

Giới tính: Nữ

Gender: Female

Chiều cao: 152cm

Female Height

Cân nặng: 52kg

Weight

Số CMND:  281.206.931

ID number:       

Nơi cấp: CA tỉnh Bình Dương

Place of issue: Binh Duong Police

Ngày cấp: 11/12/2014

Date of issue:

Địa chỉ hộ khẩu/Husehold Address: Ấp Cầu Sắt, Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

II./ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN / QUALIFICATIONS

Năm bắt đầu

year started

Năm kết thúc/ year ended

Tên trường

(ghi rõ nước nếu học ở nước ngoài)

Name of school
(specify country if abroad)

Chuyên ngành

specialized

Loại hình đào tạo

Type of Training Specialization

Xếp loại/ Hạng

Category / Class

Cao đẳng và dưới cao đẳng/ Colleges and colleges under

 

2006

 

2014

2008

 

2016

Trường Cao Đẳng Kinh tế kỹ thuật Bình Dương

economic college Binh Duong

 

Trường Đại Học Sài Gòn

Saigon University

Kế Toán

Sector Accounting

 

 

Kế Toán

Sector Accounting

Trung Cấp

Chính quy

Formal

 

Cao Đẳng Chính quy

formal

Khá

Rather

 

 

Khá

Rather

Các khóa đào tạo khác/ The other courses

Thời gian

Tên khóa học/ Chứng chỉ

Name of Course / Certificate

Trường đào tạo/ Nơi cấp

Training School / Place of issue

2008

Hoàn thành chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A

Xếp loại : TB

2008

 

Hoàn thành chứng chỉ tin học trình độ B

Xếp loại : TB

 
III./ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC/ WORK EXPERIENCE

Thời gian từ: 03/2009

Time from:

Đến :

To : 12/2014

 

Thời gian từ : 08/2015

Đến :

To : Nay

 

-          Công ty:/ Company

Cty TNHH SanMiguel Hormel

Chức vụ: Kế toán viên

Position:  Accountant

-          Công Ty TNHH NN Làng Sen VN

Chức vụ: Kế toán

Position: Accountant

 

-          Lĩnh vực hoạt động: sản xuất thức ăn gia súc và chăn nuôi heo

Scope of activity: animal food production and pig farming

-          Lĩnh vực hoạt động: Chăn nuôi heo giống và chăn nuôi gia công

Scope of activity: Pig breeding

Thu nhập khởi điểm:

Starting salary:

Mức lương hiện tại:

Current Salary : 11.000.000

Lý do nghỉ việc: Tìm một môi trường ổn định, thu nhập tốt hơn.

Reasons for leaving: Find a better environment for career development, more stable incomes

Mô tả công việc cụ thể/ Specific Job Description:

Accounts receivable - Accounts payable

-          Kiểm tra sổ các tài khoản phải thu, phải trả, kiểm tra đối chiếu sổ báo cáo hàng tháng giữa kho và kế toán

Check the accounts receivable and payable report inventories and account payable monthly.

-          Làm thanh toán trong nước, ngoài nước. Xác nhận công nợ với nhà cung cấp.

Domestic and foreign payment, Confirming debt with supplier

-          Giao dịch ngân hàng, theo dõi quỹ tiền mặt, thực hiện các thủ tục nộp, rút séc.

Transaction Banking, petty cash office

-          Xuất hóa đơn đầu ra

Output invoice

-          Post hóa đơn đầu vào cám, thuốc, công cụ dụng cụ, nhập chi phí thanh toán vào AP - ERP

Post Invoice, expenses in Microsoft Dynamic (ERP)

-          Khấu hao công cụ, khấu hao tài sản cố định

Short term prepayment, fixed asset

-          Nhập thuế VAT hàng tháng, quý theo quy định.

Monthly tax reports, quarterly in accordance

-          Cuối tháng kiểm tra số liệu ERP giữa kho với kế toán post hóa đơn

At the end of the month, check and compare data of the warehouse with the invoice

-          Quản lý chứng từ trên Excel và SAP, ERP (MICROSOFT DYNAMIC AX)

 Management of import documents on this system product storage Excel and SAP, MICROSOFT DYNAMIC AX

 

 

Thông tin gia đình/ Family Information

Quan hệ

Relations

Họ và tên

Name

Năm sinh

Date of birth

Đơn vị công tác

Work unit

Chồng/Husband

Đậu Quang Lượng

1982

Lái xe nâng/driver forklifts

Con/Son

Đậu Quang Nam

2011

Còn nhỏ /young children

Con/Daughter

Đậu Khánh An

2017

Còn nhỏ /young children

Tôi cam đoan những thông tin trên là đầy đủ và đúng sự thật và chịu trách nhiệm về các thông tin trên.

I certify that the above information is true and completeand are responsible for the information above.

 

                                                                   Người dự tuyển  

                                                                                                       Tạ Thị Hương Giang  [full_width]

 


没有评论:

发表评论

Post Top Ad